Prohlášení v souvislosti s COVID-19

Výroba, expedice a obchodní činnost nepřerušena.

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k situaci šíření viru COVID-19 byl vyhlášen stav pandemie, což pro celou Českou republiku i pro Pilanu Group a.s., jako pro zodpovědnou společnost, znamená zavedení opatření sloužící k ochraně zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Rovněž vyhodnocujeme všechny potencionální rizika v dodavatelském řetězci, která mohou ovlivnit naše podnikání.

Pilana Group a.s. pracuje v běžném režimu, vyrábíme a přijímáme objednávky od našich zákazníků. V následujících týdnech neočekáváme výpadky vývozů zboží k našim zákazníkům. Část našich technicko-hospodářských pracovníků pracuje z domova, abychom omezili osobní kontakt. Přesto jsme standardně dostupní na emailu, po telefonu, přes videokonference apod.

S cílem ochránit naše zaměstnance a také naše zákazníky jsme zavedli několik bezpečnostních opatření. Například při manipulaci s výrobky používáme rukavice a ochranné pomůcky, abychom snížili riziko šíření virusu, který se může držet na povrchu předmětů až 72 hodin. Očekáváme, že i naši dodavatelé se budou chovat stejně obezřetně, abychom se chránili vzájemně v této těžké situaci.

V případě změny situace v důsledku vládních opatření Vás budeme neodkladně informovat.

Děkujeme Vám za spolupráci ve společném boji proti šíření COVID-19.

Souhlasím
###message